Covid-19 status-symboler på våra event

Vi har identifierat och märkt ut de event som kan genomföras på ett korrekt och smiddspridningssäkert vis enligt vår handlingsplan nedan.

Som vi längtar efter att få välkomna era kunder, medarbetare eller besökare till våra event igen. Vi vet ännu inte exakt när vi kan dra igång för fullt igen, men vi tror att det i oroliga tider är viktigt att få in roliga och positiva upplevelser igen.

 

I denna annorlunda tid då inget är som vanligt får vi jobba fram nya sätt att jobba och förhålla oss till den nya verklighet vi lever i. Därför har vi sett över vår verksamhet och identifierat ett antal åtgärder som vi kommer att applicera på våra event framöver. När vi får möjlighet att dra igång igen så kan vi leverera event på ett säkert och ansvarsfullt sätt!

 

Det vi kommer att göra för att våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga och minska smittspridning i samhället är bland annat följande.

 

För att minska köer och trängsel kommer vi:

Begränsa antalet gäster som befinner sig på event-ytan samtidigt.

Införa osynliga köer där besökarna får en kölapp som ropas upp.

 

För att säkerställa social distanshållning kommer vi:

Placera ut avståndsmarkeringar på golv.

Kommunicera avståndshållande på skyltar som placeras ut runt eventet

Använda köavskiljare för att skapa tydliga kölinjer.

Utbilda personal i gällande rutiner och rekommendationer.

Informera gäster om gällande rutiner och rekommendationer.

 

För att säkerställa hygien kring eventet kommer vi:

Placera ut särskilda handdesinfektionstationer för besökarna.

Desinfektera arbetsytor rutinmässigt.

Använda engångshandskar som kasseras rutinmässigt.

Använda plexiglas-skydd vid stationerna på våra matevent.

 Rutiner för säker sminkning vid modeaktiviteter.

 

Pausat vissa typer av event tillsvidare:

Som en säkerhetsåtgärd har vi markerat ut de event på vår hemsida som inte klarar att leverera under rådande läge. Dessa event kommer att göras tillgängliga igen längre fram när rekommendationer från våra myndigheter ändras.

HANDLINGSPLAN UNDER COVID-19

AKTUELLT

ALLA EVENT

MAT

MODE

SÄSONG

FAMILJ

FOTO

Magnet & Company Europe AB  |  Hovslagaregatan 15  |  451 44 Uddevalla  |  Sweden

 Phone: +46 (0)700-90 30 35  |  Phone: +46 (0)707-38 23 23  |  mathias@magnetcompany.se

Copyright © 2009-2020, All rights reserved

Avspärrningsstolpar

|

Sök jobb

Avbokningspolicy

|

Annonsmaterial

|

Vi jobbar över hela Sverige och Norge. Vår geografiska placering gör det möjligt att nå ex. Oslo, Örebro, Jönköping och Halmstad inom en radie på 25 mil.

Kontakta oss

|